Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Δίπλωμα οδηγήσεως

Άνθρωποι δίχως κανένα προορισμό,
χωρίς καμμιά συναίσθηση της ομορφιάς του δρόμου,
θέλουν να βγάλουν δίπλωμα.
Τί να το κάνουν ;